top of page
Logo.jpg

PATRONAT HONOROWY JUBILEUSZU 120-LECIA
II  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.

Komitet Organizacyjny  i Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego zwrócili się do władz miasta i regionu z prośbą o objęcie patronatem  Jubileuszu naszej Szkoły. 

PATRONAT  HONOROWY   

Wojewoda Świętokrzyski  Pan  Zbigniew  Koniusz  zdecydował  objąć obchody naszego Jubileuszu swoim patronatem honorowym.

Serdecznie dziękujemy Panu Wojewodzie  !

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan  Andrzej  Bętkowski zdecydował  objąć obchody naszego Jubileuszu swoim patronatem honorowym.

Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi  !

Świętokrzyski  Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik zdecydował się objąć obchody naszego Jubileuszu swoim patronatem honorowym.

Serdecznie dziękujemy Panu  Kuratorowi  !

Starosta Kielecki Pan  Mirosław  Gębski zdecydował  objąć obchody naszego Jubileuszu swoim patronatem honorowym.

Serdecznie dziękujemy Panu Staroście !

Prezydent Miasta Kielce  Pan Bogdan Wenta zdecydował się objąć obchody naszego Jubileuszu swoim patronatem honorowym.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi !

bottom of page